Een praktijk voor natuurgeneeskundig energetische therapie en mediumschap

In praktijk Wi-lina betekent gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte. Het (herstel van het) gevoel van welbevinden van een persoon staat centraal binnen de behandeling. In praktijk Wi-lina zijn integriteit, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid de kernwaarden.

Balans

Klachten, problemen en ziektes, zowel lichamelijk als geestelijk, kunnen ervoor zorgen dat u uit balans raakt. Binnen praktijk Wi-lina is daar aandacht voor. Met ondersteuning van een consult krijgt u handvatten aangereikt waarmee u meer in balans komt. De grootste kunst is om uw eigen (lichaams)taal te leren verstaan.

Zelfhelend vermogen

Wanneer u bewust in contact komt met uzelf, komt u thuis. Hiermee ontstaan uw eigen voorwaardes die ervoor zorgen dat zowel uw zelfhelend vermogen als uw eigen kracht wordt aangesproken. De effecten van de behandelingen zijn direct voelbaar en dragen bij aan de bevordering van uw gesteldheid.

Wi: Afkorting van Willemijn wat staat voor wilskrachtige beschermer
Lina: In het Grieks betekent Lina “licht” en in het Zweeds betekent Lina “de machtige”. In Italië wordt “lina”
toegevoegd aan andere namen en betekent dan “mooi en vol licht”. Lina kan ook afgeleid zijn van Lena, dat een
verkorting is van Helena (“de schitterende”) of Magdalena (“vrouw uit Magdala”).

Energetische therapie

Energetische therapie en geneeswijze werkt vanuit een ander mensbeeld dan andere sectoren van de gezondheidszorg. Binnen praktijk Wi-lina leeft de overtuiging dat we als mens, rondom ons fysieke lichaam, omringd worden door ons subtiel-energetisch (aura) veld.

Ons energiesysteem bevat structurele gegevens met informatie omtrent het functioneren van lichaam en geest. Voor mij als energetisch therapeut, is dit energetisch veld ervaarbaar en waarneembaar.

“Onderzoek heeft aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren.”

Mediumschap

en medium is de schakel tussen de geestenwereld van de overleden mensen en de wereld zoals we die hier zien op aarde. Als een mens komt te overlijden blijft het fysieke lichaam achter, maar de ziel, de essentie van wie we zijn, leeft voort in een andere dimensie.

Als medium leg ik contact met de wereld van de overledenen en kom ik met specifieke informatie zowel uit het verleden als uit het nu.

Binnen praktijk Wi-lina kunt u terecht voor een privé consult. Doordat er op een ander manier naar uw situatie wordt gekeken krijgt u nieuwe inzichten waarmee u verder kunt.