Tarieven

Verzekering

Als natuurgeneeskundig energetisch therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging VBAG. Dit betekent in de praktijk dat een groot aantal verzekeringen de consulten vergoeden. Voor de exacte vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Informeer bij uw zorgverzekeraar of energetische therapie binnen uw verzekeringspakket valt.

Contant betalen

U wordt verzocht de behandelingen contant te betalen direct na de behandeling. In geval van verhindering wordt u verzocht uw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Indien dit niet is gebeurd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Praktisch

In praktijk Wi-lina kunt u zowel liggend op een behandeltafel als zittend op een stoel behandeld worden. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht/ vraag.
De duur van een consult is doorgaans 60 minuten. Tijdens het eerste consult vindt er een intakegesprek plaats en zal het consult maximaal 75 minuten duren.
Door toepassing van energetische therapie zijn tal van klachten met goede resultaten te behandelen. Niet altijd is volledig herstel mogelijk, maar men ervaart wel een verbetering van kwaliteit van leven. De resultaten zijn afhankelijk van:

  • De aard van de klacht
  • De duur van de klacht
  • De individuele gevoeligheid van de cliënt voor de therapie

De behandelingen vervangen of doorkruisen de behandelingen van medici niet. Er wordt geen medische diagnose vastgesteld.

Klacht en tuchtrecht: Stichting TCZ – U heeft een klacht