Energetische therapie

Energetische therapeuten werken samen met andere sectoren van de gezondheidszorg. Binnen praktijk Wi-lina leeft de overtuiging dat we als mens, rondom ons fysieke lichaam, omringd worden door ons subtiel-energetisch (aura) veld. Ons energiesysteem bevat structurele gegevens met informatie omtrent het functioneren van lichaam en geest. Voor mij als energetisch therapeut, is dit energetisch veld ervaarbaar en waarneembaar.

“Onderzoek heeft aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren.”

Energetische therapie

Energie krijgt u lichamelijk omdat u voedingsstoffen tot u neemt, u beweegt en voldoende rust neemt. U kunt energie krijgen van mensen in uw omgeving, maar contacten kunnen ook energie kosten. Energie krijgt u omdat hetgeen wat u denkt, voelt, en handelt op een lijn ligt en u daarmee succeservaringen op doet.

De andere kant van de balans zijn de tegenslagen die we in welke vorm dan ook tegen komen in ons leven.  Als tegenslagen en blokkades die u ervaart de boventoon gaan voeren, loopt uw batterij van energie sneller leeg dan dat deze opgeladen kan worden. Er zijn dan blokkades opgetreden die een lekkage in de energie bewerkstelligen. Die kunnen diverse oorzaken hebben waarvan u op dat moment  niet de vinger op kunt leggen.

In sommige gevallen is voor u de oorzaak wel helder, maar heeft u niet de oplossing direct voor handen. Een energetische therapeut gaat met u op zoek naar de betreffende lekkage die niet bevorderlijk voor u werkt en helpt u bij de stabilisering van uw energiebalans.

Behandelstijl

Wanneer u in de praktijk komt, gaan we samen uw vraag/klacht helder en concreet verwoorden. Wanneer er een gezamenlijk vertrekpunt is, gaan we de behandeling vorm geven.
In mijn manier van werken maak ik gebruik van diverse werkstijlen die ik afstem op u als persoon.

Het antwoord ligt vaak in een richting die u eerder nog niet zag. Dit kan soms als tegennatuurlijk worden ervaren, maar creert uiteindelijk een ander effect. Gedurende de behandelperiode merkt u dat u direct de nieuw verworven inzichten toepasbaar kunt maken.

Daarin begeleid ik u met interventies die een opening creert richting de uitkomst. Het effect hiervan duurzaamgericht.

Welke klachten en problemen

Voorbeelden waarvoor mensen kiezen voor praktijk Wi-lina:

 • Evenwichtsklachten
 • Brandwonden
 • Gewrichtsklachten
 • Ontstekingsklachten
 • Hoofdpijn, stress
 • Maagdarmklachten, krampen in je ingewanden
 • (Spier)pijnen en spanning
 • Vermoeidheid
 • Eczeem/ wratten
 • Chronische klachten
 • Angstige gevoelens
 • Depressieve gevoelens
 • Emotionele gebeurtenissen
 • Examenvrees
 • Futloosheid
 • Herstel aan Burn-out
 • Lusteloosheid
 • Moeite met loslaten van oude ervaringen
 • Seksuele problemen
 • Slapeloosheid
 • Vermoeidheid
 • Zingevingsvragen
 • Bewustwording
 • Hooggevoeligheid en hoe daarmee om te gaan
 • Spirituele ontwikkeling
 • Intuïtieve ontwikkeling

Contact

Wilt u weten hoe praktijk Wi-lina U kan helpen bij uw vraag?