Gesprekstherapie

Gesprekstherapie

Een consult start met een gesprek: ‘Wat is uw huidige situatie en met welke vraag komt u?’ Het doel van de gesprekstherapie is om meer inzicht te krijgen in uw vragen/ problemen welke op dat moment aan de orde zijn.

Hierbij staat de wijze waarop u tegen problemen/ issues aankijkt centraal. U leert structuur aanbrengen in uw manier van denken en in uw doen en laten. De nadruk zal liggen op het ombuigen van de ongezonde situatie in een gezonde situatie. We passen meditatie, visualisatie- en lichaamsoefeningen toe.

Terugblikken naar uw verleden zal alleen gedaan worden als dat in uw huidige functioneren een rol speelt. U en uw vraag zijn uniek en daarom staat u als individu centraal. In een consult wordt een behandeling volledig op u en uw vraag afgestemd.

 

Voor welke klachten en problemen?

Voorbeelden waarvoor mensen kiezen voor gesprekstherapie:

  • Het verminderen van of leren omgaan met angsten, onverwerkt verdriet, minderwaardigheidsgevoelens, fobieën, schuldgevoelens, somberheid, depressiviteit, stress, overspannenheid, burnout
  • Problemen in de omgang met anderen, relatieproblemen, problemen op het werk, problemen in de opvoedingssituatie
  • Moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen

Wilt u weten hoe praktijk Wi-lina u kan helpen bij uw specifieke vraag, neem dan contact op.

Dit kan telefonisch of per email.

Wi: Afkorting van Willemijn wat staat voor wilskrachtige beschermer
Lina: In het Grieks betekent Lina “licht” en in het Zweeds betekent Lina “de machtige”. In Italië wordt “lina”
toegevoegd aan andere namen en betekent dan “mooi en vol licht”. Lina kan ook afgeleid zijn van Lena, dat een
verkorting is van Helena (“de schitterende”) of Magdalena (“vrouw uit Magdala”).