Energetische therapie

Energetische therapie

Energetische therapeuten werken samen met andere sectoren van de gezondheidszorg. Binnen praktijk Wi-lina leeft de overtuiging dat we als mens, rondom ons fysieke lichaam, omringd worden door ons subtiel-energetisch (aura) veld.

Ons energiesysteem bevat structurele gegevens met informatie omtrent het functioneren van lichaam en geest. Voor mij als energetisch therapeut, is dit energetisch veld ervaarbaar en waarneembaar.

“Onderzoek heeft aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren.”

Behandeling

Door uw tekorten in uw energetisch veld aan te vullen en/ of een te veel aan energie weg te nemen ontstaat er een nieuw evenwicht. Dit evenwicht leidt tot verbetering van uw gezondheid.

U kunt uzelf uit evenwicht ervaren omdat u bijvoorbeeld:

 • Pijn ervaart
 • Klachten (in de breedste zin van het woord) heeft die niet weg willen gaan
 • U niet lekker in uw vel voelt zitten
 • Geen zicht heeft op wat er met u gebeurt of gaande is
 • Nieuwe vaardigheden wil aanleren, maar hier niet verder in komt
 • Zich vast houdt aan vaste overtuigingen zonder dat u dat in de gaten heeft
 • Er in de familie van alles speelt
 
 • Net een dierbare heeft verloren
 • Conflicten in en rondom u ervaart
 • Een andere werk- of thuis situatie wenst
 • Zoekende bent in uw zin of missie van het leven

In de behandelingen ben ik nauw betrokken bij u als persoon. Tijdens een behandeling komt u bewust in contact met uzelf. Hiermee ontstaan uw eigen voorwaardes die ervoor zorgen dat zowel uw zelfhelend vermogen als uw eigen kracht wordt aangesproken. De effecten van de behandelingen zijn direct voelbaar en dragen bij aan de bevordering van uw gesteldheid.

Bewustwording

Naast de energetische behandeling richt Praktijk Wi-lina zich op de bewustwording van de cliënt. Hierdoor wordt het zelf genezend vermogen (meer) geactiveerd.

Het zoeken  naar een nieuw, bevredigend patroon van handelen maakt tevens deel uit van het therapeutisch proces dat tot de expertise van een energetisch therapeut hoort.

Binnen praktijk Wi-lina wordt u op een zorgvuldige manier geconfronteerd met uw eigen manier van denken en handelen. Met als doel u te stimuleren en ondersteunen in uw proces.

De therapie richt zich op het algehele welzijn van u als mens.


Welke klachten en problemen

Voorbeelden waarvoor mensen kiezen voor praktijk Wi-lina:

Fysiek

 • Evenwichtsklachten
 • Brandwonden
 • Gewrichtsklachten
 • Ontstekingsklachten
 • Hoofdpijn, stress
 • Maagdarmklachten, krampen in je ingewanden
 • (Spier)pijnen en spanning
 • Vermoeidheid
 • Eczeem/ wratten
 • Chronische klachten

Geestelijk/ emotioneel

 • Angstige gevoelens
 • Depressieve gevoelens
 • Emotionele gebeurtenissen
 • Examenvrees
 • Futloosheid
 • Herstel aan Burn-out
 • Lusteloosheid
 • Moeite met loslaten van oude ervaringen
 • Seksuele problemen
 • Slapeloosheid
 • Vermoeidheid
 • Zingevingsvragen
 

Preventie van ziekten en aandoeningen

 • Het immuunsysteem sterker te maken
 • Tijdig te ontspannen, onder andere door meditatie
 • Uw eigen lichaamstaal te leren kennen

Spiritueel

 • Bewustwording
 • Hooggevoeligheid en hoe daarmee om te gaan
 • Spirituele ontwikkeling
 • Intuïtieve ontwikkeling

Wilt u weten hoe praktijk Wi-lina U kan helpen bij uw vraag, neem dan contact op.

Dit kan telefonisch of per email.

Wi: Afkorting van Willemijn wat staat voor wilskrachtige beschermer
Lina: In het Grieks betekent Lina “licht” en in het Zweeds betekent Lina “de machtige”. In Italië wordt “lina”
toegevoegd aan andere namen en betekent dan “mooi en vol licht”. Lina kan ook afgeleid zijn van Lena, dat een
verkorting is van Helena (“de schitterende”) of Magdalena (“vrouw uit Magdala”).